Dnes oslavuje: , zajtra: , pozajtra:

Kontakt:

Mičinská cesta 35, Banská Bystrica
tel./fax: 048/411 18 73 (7:00-14:00)
internetový tel: 069/202 11 48
e-mail:
pufeko@pufeko.sk
Skype


Dňom 1.8.2019 bola ukončená zmluva o spolupráci s MsU BB,
odpad v meste Banská Bystrica firma PUFEKO s.r.o. nevyváža.
Ďakujeme za pochopenie
 

Vznik firmy sa datuje k 1. augustu 1991, kedy Technické služby mesta Banská Bystrica boli zrušené zriaďovateľom, t.j. Mestským úradom B. Bystrica

Zameranie a činnosť firmy je v súlade s projektom ekonomizácie verejno-prospešných služieb, podľa ktorého z TSM BB vzniklo súčasných osem podnikateľských subjektov.

Firma PUFEKO s.r.o. má od svojho vzniku hlavné zameranie na:

  • odvoz odpadu od rodinných domov

  • odvoz odpadu od právnických a fyzických osôb - podnikateľov, všetkých druhov nádob

  • predaj nádob na komunálny odpad

  • dlhodobý prenájom nádob t.č. v rozsahu:

  1. 110 L pozinkované nádoby

  2. 120 L a 240 L plastové nádoby na kolieskach

  3. 1100 L kontajnery

  • dopravná činnosť - odvoz tovaru a materiálu Áviou s plachtou

  • poradenskú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva

Svoju činnosť firma rozšírila aj mimo región B. Bystrice a vyváža komunálny odpad z obcí: Tajov, Riečka, Králiky, Kordíky, Harmanec a Dolný Harmanec, Horná a Dolná Mičiná, Slov. Ľupča.

Prípadné ďalšie informácie získate na č. t. 048/411 18 73, kde Vám radi odpovieme na Vaše dotazy.